nhà lý

9 kết quả phù hợp trong mục nhà lý
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ máy nhà nước nhà trần và nhà Lý

a.So sánh bộ máy nhà nước giữa nhà Trần và nhà Lý?
b.So sánh pháp luật giữa nhà Trần và nhà Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bối cảnh ra đời của nhà Lý

Bối cảnh ra đời của nhà Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét chính về luật pháp, quân đội nhà Lý

Biết được những nét chính về luật pháp, quân đội nhà Lý?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lệnh cấm giết trâu bò của nhà Lý

Nhà Lý ban hành lệnh cấm giết trâu, bò để:
a. Cống nộp cho nhà Tống. b. Nộp về cho triều đình nhà Lý.
c. Bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. d. Cả b và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tổ chức chính quyền nhà Lý

Nhà Lý đã tổ chức chính quyền trung ương và địa phương ra sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành lập nhà Lý

Nhà Lý được thành lập như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giáo dục - văn hoá thời Lý

Giáo dục - văn hoá thời Lý phát triển như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh ra đời nhà Lý

Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Việc làm Lý Công Uẩn khi lên ngôi

Năm 1009 Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập, công việc ông làm đầu tiên là:
A. Đổi tên nước là Đại Việt
B. Dời đô về Đại La và đổi tên thành là Thăng Long.
C. Xây dựng luật pháp và quân đội.
D. Đặt chuông trước điện để nhân dân kêu oan.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay