nhà máy thủy điện

2 kết quả phù hợp trong mục nhà máy thủy điện
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu điện thế hai đầu dây

Người ta muốn tải một công suất điện 30 000W từ nhà máy thủy điện đến một khu dân cư cách nhà máy 40km. Cho biết cứ 1km dây dẫn có điện trở 0,75Ω.
a. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 20 000V. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?
b. Tính hiệu điện thế hai đầu dây truyền tải đến khu dân cư

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính công suất hao phí

Người ta muốn tải một công suất điện 30kw từ nhà máy thủy điển đến một nơi cách nhà máy 100km. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 15kV. Biết cứ 1km dây dẫn có điện trở 0,8 . Tính công suất hao phí vì sự tỏa nhiệt trên đường dây.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay