nhà minh

4 kết quả phù hợp trong mục nhà minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc

Người thành lập triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc là :
A. Lư Tự Thành C. Hốt Tất Liệt
B. Chu Nguyên Chương D. Lưu Bang

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách cai trị của nhà Minh

Em hãy trình bày âm mưu xâm lược và chính sách cai trị của nhà Minh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thất bại của nhà Hồ

Em hãy cho biết cuộc xâm lược của nhà Minh và sự thất bại của nhà Hồ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền cai trị của nhà Minh trên nước ta

Nhà Minh đã cai trị trên đất nước ta như thế nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay