nhà tần

4 kết quả phù hợp trong mục nhà tần
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần

Câu 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn ra như thế nào?(3đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời gian nhà Tần xâm lược nước ta

Nhà Tần xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A: Năm 216 trước Công nguyên
B: Năm 217 trước Công nguyên
C: Năm 218 trước Công nguyên
D: Năm 219 trước Công nguyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân kháng chiến chống xâm lược Tần

Trình bày nguyên nhân , diẽn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần?.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự hình thành xã hội phong kiến Trung Quốc

Xã hội phong kiến Trung Quốc bắt đầu hình thành dưới thòi nào?
A. Nhà Hạ B. Nhà Thương C. Nhà Tần D. Nhà Hán< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay