nhà tần

3 kết quả phù hợp trong mục nhà tần
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần

Câu 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn ra như thế nào?(3đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời gian nhà Tần xâm lược nước ta

Nhà Tần xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A: Năm 216 trước Công nguyên
B: Năm 217 trước Công nguyên
C: Năm 218 trước Công nguyên
D: Năm 219 trước Công nguyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân kháng chiến chống xâm lược Tần

Trình bày nguyên nhân , diẽn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần?.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay