nhà trần

8 kết quả phù hợp trong mục nhà trần
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự kiện thời gian kháng chiến nguyên mông

Em hãy điền những sự kiện lịch sử sao cho phù hợp với thời gian trong cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên của nhà Trần ( 5 điểm).
Tháng 1-1258………………………………………………………………………..
Ngày 29-1-1258…………………………………………………………………….
Năm1285…………………………………………………………………………....
Tháng 5-1285………………………………………………………………………..
Tháng 12-1287………………………………………………………………………
Tháng 1-1288………………………………………………………………………..
Tháng 4-1288………………………………………………………………………..

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ máy nhà nước nhà trần và nhà Lý

a.So sánh bộ máy nhà nước giữa nhà Trần và nhà Lý?
b.So sánh pháp luật giữa nhà Trần và nhà Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Luật pháp, quân đội thời Trần

Những nét chính về luật pháp, quân đội thời Trần?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh Nhà Trần thành lặp

Hoàn cảnh Nhà Trần thành lặp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII?

Kể tên các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta
từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quân xâm lược Mông Nguyên

Em hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi của 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên ? Mỗi nguyên nhân nêu một dẫn chứng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ thống quân đội thời nhà Trần

Nhà Trần xây dựng quân đội như thế nào? Em có nhận xét gì về quân đội nhà Trần?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thời gian thành lập nhà Trần

Nhà Trần thành lập vào thời gian nào? Trong hoàn cảnh nào?
A. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng bị ám hại.
B. Năm 981, Nhà Tống lăm le xâm lược Đại Việt
C. Năm 1226, Vua quan nhà Lý ăn chơi sa đọa.
D. Năm 1257, Vua Mông Cổ đánh Nam Tống nhằm xâm lược Đại Việt.



< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay