nhân con

4 kết quả phù hợp trong mục nhân con
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động tổng hợp prôtêin

Trong tế bào , hoạt động tổng hợp prôtêin xảy ra ở :
a. Ribôxôm c. Nhân
b. Lưới nội chất d. Nhân con

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc nhân tế bào

Cấu trúc không có trong nhân tế bào
A.Lưới nội chất
B.chất nhiễm sắc
C.dịch nhân
D.nhân con

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng ở kỳ cuối

Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:
a. Thoi phân bào biến mất
b. các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
c. Màng nhân và nhân con xuất hiện
d. Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay