nhân giống

5 kết quả phù hợp trong mục nhân giống
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm ưu thế lai

a/ Ưu thế lai là gỡ?
b/ Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên?
c/ Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhõn giống?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ tế bào

Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì?
A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm của cây trồng
B. Nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
C. Nhân bản vô tính ở động vật
D. Tất cả các phương án trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy trình nhân giống vô tính

Công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhân giống vô tính ở cây trồng và trong tạo giống cây trồng mới. Hãy nêu trình tự các bước thực hiện và một số ứng dụng của quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của công nghệ tế bào

Những ứng dụng của công nghệ tế bào là gì?
A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm của cây trồng
B. Nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng
C. Nhân bản vô tính ở động vật
D. Tất cả các phương án trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp nhân giống hữu tính

Phương pháp nhân giống hữu tính là phương pháp nhân giống bằng cách
A.Chiết cành B.Ghép cành C.Gieo hạt D.Giâm cành< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay