nhật bản

12 kết quả phù hợp trong mục nhật bản
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh

Trình bày bối cảnh, nội dung và ý nghĩa những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh như thế nào? Nguyên nhân của sự phát triển đó.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản

Câu I: (3 điểm)
1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trị địa lí và điều kiện tự nhiên đối với phát triển kinh tế xó hội Nhật Bản?
2. Nêu tác động tiêu cực của thảm họa động đất sóng thần ở Nhật Bản?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu

Cho bảng số liệu sau
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: tỉ USD)

Resized Image

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.
b. Nhận xét hoạt động xuất, nhập khẩu của Nhật Bản.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản

Trình bày về nội dung, tính chất và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cơ bản điều kiện tự nhiên của Nhật Bản

Trình bày những đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên của Nhật Bản?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét chính về nền nông nghiệp ở Nhật Bản

Những nét chính về nền nông nghiệp ở Nhật Bản ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao

Chứng minh Nhật Bản có nền công nghiệp phát triển cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hoá

Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hoá?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ngành công nghiệp của Trung Quốc.

-trình bày về ngành công nghiệp của Trung Quốc.
- Tại sao dịch vụ là khu vực kinh tế quan trọng của Nhật Bản.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường lối đối ngoại của Nhật Bản và Tây Âu

So sánh đường lối đối nội đối ngoại của Nhật Bản và Tây Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước nhật trở thành chủ nghĩa tư bản

chứng minh rằng: Cuộc duy tân Minh Trị đã đưa nước nhật trở thành chủ nghĩa tư bản

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chủ nghĩa phát xít Nhật Bản

Liên Xô giữ vai trò như thế nào trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Nhật Bản?
A. Liên Xô giữ vai trò quyết định B. Liên Xô giữ vai trò quan trọng
C. Liên Xô đã góp phần hết sức quan trọng D. Liên Xô giữ vai trò đi đầu.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay