nhện

6 kết quả phù hợp trong mục nhện
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thức ăn của nhện

Thức ăn của nhện là gì?
A. Thực vật B. Sâu bọ C. Mùn đất D. Vụn hữu cơ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đại diện thuộc lớp hình nhện

Những đại diện nào thuộc lớp hình nhện?
A. Nhện đỏ, nhện nhà, chân kiếm B. Mọt ẩm, cua nhện, con sun
C. Nhện, cua nhện, bọ cạp D. Bọ cạp, cái ghẻ, ve bò

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tập tính lối sống của nhện

a. Kể tên bốn lọai giun tròn mà em biết? b. Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những lớp giáp xác có giá trị

Những giáp xác nào sau đây được coi là có giá trị hàng đầu trong các giáp xác thương phẩm:
a- Tôm hùm, cua nhện b- Cua đồng, tôm ở nhờ c- Tôm sông, ghẹ d- Cua biển, tép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ phận tự vệ của nhện

Ở phần đầu ngực của nhện, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và tự vệ ?
A/ Đôi chân có xúc giác B/ Đôi kìm có tuyến độc
C/ Núm tuyến tơ D/ Bốn đôi chân bò dài

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các lớp của ngành chân khớp

Trong các lớp của ngành chân khớp đã học,lớp có giá trị lớn nhất về thực phẩm:
a.Sâu bọ b.Hình nhện c.Nhiều chân d. Giáp xác< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay