Nhị thức Niu tơn

42 kết quả phù hợp trong mục Nhị thức Niu tơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhị thức Niu tơn

a) Viết khai triển nhị thức , từ đó chứng minh rằng:b) Cho nguyên dương. Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khai triển biểu thức sau

Tìm hạng tử không chứa trong biểu thức rút gọn của khai triển biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các đẳng thức sau

Chứng minh các đẳng thức:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khai triển nhị thức Newton sau

Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton của biết rằng thỏa mãn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về nhị thức Niu tơn

Cho một tập hợp gồm phần tử khác nhau. Xét các tập con khác rỗng chứa số chẵn các phần tử rút ra từ tập hợp trên.Hãy tính có bao nhiêu tập hợp con như vậy.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về nhị thức Niu tơn

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh, nhị thức Niu tơn

Chứng minh rằng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tích phân

Với là số nguyên dương, chứng minh rằng :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhị thức Niu tơn

Thực hiện :a) Khai triển b) So sánh hai số và 2.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của các biểu thức sau

Tính giá trị của các biểu thức sau :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay