nhiệt độ nóng chảy

4 kết quả phù hợp trong mục nhiệt độ nóng chảy
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt độ của nước sôi

Câu 1
Nước sôi ở bao nhiêu 0 độ C. Trong suất quá trình sôi nếu ta tiếp tục cung cấp nhiệt cho nước
thì nhiệt độ của nước có tăng không?
Câu 2
Một dây nhôm có chiều dài 100 cm. Khi tăng nhiệt độ thêm 1độ C thì dây nhôm tăng thêm
0.0024cm. Hỏi khi nhiệt độ tăng thêm 50 độ C thì chiều dài của dây nhôm trên là bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Căn cứ vào đặc tính nào của chì mà người ta dùng dây chì để làm cầu chì?

Căn cứ vào đặc tính nào của chì mà người ta dùng dây chì để làm cầu chì?

A. Dẫn nhiệt tốt.

B. Mềm, dẻo, dễ uốn.

C. Nhiệt độ nóng chảy của chì thấp so với các kim loại khác.Quá nhiệt độ này dây chì sẽ đứt.

D. Cho dòng điện đi qua ít.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt nóng chảy riêng của đồng

Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.10^{5}J/kg . Câu nào dưới đây là đúng?
A.Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt 1,8.10^{5}J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy
B.Mỗi kilôgam đồng tỏa ra nhiệt lượng 1,8.10^{5}J khi hóa lỏng hoàn toàn
C. Khối đồng tỏa ra nhiệt lượng 1,8.10^{5}J khi nóng chảy hoàn toàn
D. Khối đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.10^{5}J để hóa lỏng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt nóng chảy của đồng

Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.10^{5}J/kg . Câu nào dưới đây là đúng?
A.Mỗi kilôgam đồng tỏa ra nhiệt lượng 1,8.105J khi hóa lỏng hoàn toàn
B. Khối đồng tỏa ra nhiệt lượng 1,8.10^{5}J khi nóng chảy hoàn toàn
C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.10^{5}J để hóa lỏng
D.Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt 1,8.10^{5}J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay