nhiệt độ

83 kết quả phù hợp trong mục nhiệt độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng

Người ta đổ một lượng nước sôi vào một thùng đã chưa nước ở nhiệt độ của phòng 25 độC thì thấy khi cân bằng. Nhiệt độ của nước trong thùng là 70 độ C. Nếu chỉ đổ lượng nước sôi trên vào thùng này nhưng ban đầu không chứa gì thì nhiệt độ của nước khi cân bằng là bao nhiêu? Biết rằng lượng nước sôi gấp 2 lân lượng nước nguội.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích tính chất của khí hậu Việt Nam

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: Chứng minh rằng khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, đa dạng và thất thường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa

Câu 1: Tŕnh bày đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa?
Câu 2: Kể tên các sản phẩm nông nghiệp ở đới nóng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo biểu đồ

Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau, em hãy phân tích nhiệt độ và lượng mưa và cho biết biểu đồ thuộc kiểu môi trường nào trong đới nóng ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất khí hậu nước ta

Dựa vào át lát địa lí và kiến thức đã học em hãy:
-Hãy chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?
- Tính chất khí hậu này ảnh hưởng như thế nào đến sông ngòi nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt độ của nước sôi

Câu 1
Nước sôi ở bao nhiêu 0 độ C. Trong suất quá trình sôi nếu ta tiếp tục cung cấp nhiệt cho nước
thì nhiệt độ của nước có tăng không?
Câu 2
Một dây nhôm có chiều dài 100 cm. Khi tăng nhiệt độ thêm 1độ C thì dây nhôm tăng thêm
0.0024cm. Hỏi khi nhiệt độ tăng thêm 50 độ C thì chiều dài của dây nhôm trên là bao nhiêu?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

Chứng minh rằng khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.Giải thích vì sao khí hậu nước ta lại có đặc điểm đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi

Một trong những nguyên nhân tạo nên hoang mạc ở châu Phi là:
A. Hình dạng khối, núi chạy dọc ven biển
B. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới
C. Có đường Xích đạo chạy qua
D. Vị trí châu Phi nằm khuất các hướng gió

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ phần trăm các chất

Cho 27,4 g Ba vào 400 g dung dịch CuSO4 3,2 % thu được kết tủa A và dung dịch B.Nung kết tủa A ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thỡ thu được m gam chất rắn.
a, Tính m?
c, Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch B.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt

Cho hai bình chứa cùng một khối lượng nước M. Nhiệt độ nước trong bình A là 20^{circ}C, trong bình B là 80^{circ}C. Múc 1 ca nước từ bình B đổ sang bình A, nhiệt độ nước trong bình A khi cân bằng nhiệt là 24^{circ}C.
a, Sau đó, múc 1 ca nước từ bình A đổ sang bình B. Nhiệt độ nước trong bình B khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu ?
b, Tiếp tục múc 2 ca nước trong bình B đổ sang bình A. Nhiệt độ của nước trong bình A khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu ?
Biết các ca nước chứa cùng một khối lượng nước. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của ca, của bình chứa và sự hấp thụ nhiệt của môi trường.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhiệt độ tối ưu cho quá trình hô hấp

Nhiệt độ tối ưu cho quá trình hô hấp là:
A. 30 – 35oC B. 20 – 25oC C. 40 – 45oC D. 10 – 20oC

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt dung riêng của đồng

Một bình nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g chứa 738g nước ở nhiệt độ 15^{circ}C, người ta thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 100^{circ}C. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 170C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K. Hãy tính nhiệt dung riêng của đồng ( Bỏ qua nhiệt lượng hao phí).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ đã đun nóng

Viết công thức xác định quy luật phụ thuộc nhiệt độ của độ dài vật rắn. Kể tên hai ứng dụng thực tế của sự nở vì nhiệt của vật rắn.
Một tấm đồng mỏng hình vuông cạnh a=30cm ở nhiệt độ 0^{circ}C, khi nung nóng đến nhiệt độ t thì diện tích tăng thêm 17,1 cm2. Biết hệ số nở dài của đồng là
Resized Image
. Tính nhiệt độ t đã nung nóng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng riêng của vật

Một trọng vật bằng chì có khối lượng m1 ở nhiệt độ to = 0oC được nối với một cục nước đá khối lượng m2 = 1kg ở nhiệt độ -30oC, sau đó thả vào một bể rộng chứa nước ở 0oC. Ban đầu cả nước đá và trọng vật bị chìm. Sau một thời gian thì hệ nổi lên.
1. Giải thích hiện tượng này.
2. Khối lượng m1 của trọng vật nằm trong giới hạn nào? Khối lượng riêng của chì là D1 = 11g/cm3, của nước đá là D2 = 0,9g/cm3, của nước là D3 = 1g/cm3. Nhiệt dung riêng của nước đá là c = 2200J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 330kJ/kg.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương

Điểm nào dưới đây không phải là nét đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương ở châu Âu
A. Nhiệt độ trung bình năm trên 0^{circ}C
B. Lượng mưa trên 1500 mm và phân hoá theo mùa
CMùa hạ mát, mùa đông ấm
D. Gió tây ôn đơí thổi thương xuyên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thời gian nóng chảy của nước

Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá khi đun nóng.

Resized Image
a. Nước ở thể nào trong khoảng từ phút thứ 0 đến phút thứ 2? Từ phút thứ 6 đến phút thứ 14 ?
b. Nhiệt độ nào thì nước bắt đầu nóng chảy?
c. Thời gian nóng chảy của nước là bao nhiêu?
d. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ 2 đến phút thứ 6 ?
e. Trong suốt thời gian sôi nhiệt độ của nước như thế nào ,nước ở thể gì ?


0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiện nảy mầm của hạt

Để hạt nảy mầm tốt, cần những điều kiện bên ngoài nào:
a. nhiệt độ, độ ẩm thích hợp c. Không khí, nước
b. nước, nhiệt độ thích hợp d.nước, không khí và nhiệt độ thích hợp

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của biển Đông

Nội dung nào không phải là đặc điểm của biển Đông?
A, Biển lớn, tương đối kín. B, Độ muối bình quân 30-33%
C, Chỉ có chế độ tạp triều. D, Nằm trong khu vự khí hậu nhiệt đới gió mùa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc sống dân cư ở đảo châu Đại Dương

Cuộc sống của dân cư trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương đang bị đe dọa bởi :
a. Nạn ô nhiễm biển b. Bão nhiệt đới
c. Mực nước biển dâng cao do Trái Đất nóng lên d. Tất cả đều đúng .< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay