nhiệt đới gió mùa ẩm

3 kết quả phù hợp trong mục nhiệt đới gió mùa ẩm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích tính chất của khí hậu Việt Nam

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: Chứng minh rằng khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, đa dạng và thất thường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

Chứng minh rằng nc ta là nc có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay