nhiệt dung riêng

10 kết quả phù hợp trong mục nhiệt dung riêng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công suất của cần trục.

Câu 1): Một người dùng cần trục kéo một vật từ giếng sâu 25m lên đều trong 40 giây. Biết lực kéo của cần trục là 1200N.
a. Tính công suất của cần trục.
b. Cho biết ý nghĩa của số ghi công suất vừa tìm được?
Câu 2): Thả 300g chì ở 100 độ C vào 250g nước ở 58,5 độ C làm cho nước nóng lên tới 60 độ C.
a. Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt? Giải thích.
b. Tính nhiệt lượng nước thu vào.
c. Tính nhiệt dung riêng của chì.
Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/ kg.K.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập vật lý 8

Câu 1: Tính công suất của một người đi bộ, nếu trong 2 giờ người đó bước đi 10000 bước và mỗi bước cần một công là 40J.
Câu 2: Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 250C. Để đun sôi ấm nước này cần phải sử dụng một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng của nước và của nhôm lần lượt bằng 4200J/kg.K và 880J/kg.K; (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt dung riêng của đồng

Câu 1) Tại sao khi bỏ đường vào cốc nước dù không khuấy thì cả cốc nước cũng có vị ngọt?
Câu 2) Một xe thực hiện một công 500J để kéo một vật trong thời gian 1phút. Tính công suất của xe trong thời gian đó ?
Câu 3). Một thỏi đồng 475g được đun nóng đến 100^{circ}C rồi thả vào một nhiệt lượng kế chứa 570g nước ở nhiệt độ 14^{circ}C . Nhiệt độ cuối cùng của nước và đồng là 20^{circ}C . Tính nhiệt dung riêng của đồng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng nước sôi

Người ta thả 3kg đồng ở 35^{circ}C vào 1 ấm nhôm có khối lượng 300g đựng nước sôi. Khi xảy ra sự cõn bằng nhiệt thỡ nhiệt độ của hỗn hợp là 90^{circ}C. Tính khối lượng nước sôi trong ấm? Biết: Nhiệt dung riêng của đồng, nhôm, nước lần lượt là 380 J/kg.K; 880 J/kg.K; 4200 J/kg.K

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ tỏa ra

Để xác định nhiệt độ của một chiếc lò, người ta đốt trong nó một cục sắt có khối lượng m = 0,3kg rồi thả nhanh vào trong bình chứa m1 = 4kg nước có nhiệt độ ban đầu là t_{1}=80^{circ}C. Nhiệt độ cuối cùng trong bình là t_{2}=16^{circ}C. Hãy xác định nhiệt độ của lò. Bỏ qua trao đổi nhiệt với vỏ bình. Nhiệt dung riêng của sắt là c = 460J/kg.K.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt dung riêng của đồng

Một bình nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100g chứa 738g nước ở nhiệt độ 15^{circ}C, người ta thả vào đó một miếng đồng có khối lượng 200g ở nhiệt độ 100^{circ}C. Nhiệt độ khi bắt đầu có cân bằng nhiệt là 170C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4186J/kg.K. Hãy tính nhiệt dung riêng của đồng ( Bỏ qua nhiệt lượng hao phí).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính công suất của vật

Một ấm điện có điện trở 40Omega được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì đun sôi được 4 lít nước từ 250C trong thời gian 20 phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
a. Tính công suất của ấm?
b. Tính hiệu suất của ấm?
c. Tính điện năng tiêu thụ ra KWh cho việc đun nước trong một tháng (30 ngày). Biết mỗi ngày đun 02 ấm như thế.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng

Để xác định nhiệt dung riêng của dầu Cx, người ta làm thí nghiệm như sau: Đổ lượng nước có khối lượng đúng bằng khối lượng m của nhiệt lượng kế. Đun nóng trong thời gian t1 cho nhiệt lượng kế và nước để nhiệt độ của hệ tăng thêm t1 (^{circ}C). Sau đó thay nước bằng dầu với khối lượng đúng bằng m và lặp lại thí nghiệm, trong thời gian t2 nhiệt của hệ thống tăng thêm t2 (^{circ}C). Bỏ qua mất mát nhiệt trong quá trình đun nóng. Công suất của bếp đun là ổn định.
a/ Lập biểu thức tính nhiệt dung riêng Cx, biết nhiệt dung riêng của nước và nhiệt lượng kế là Cn và Ck.
b/ Áp dụng bằng số: Cn = 4200 J/kg.K; Ck = 380 J/kg.K; t1 = t2 = 4 phút; t1 = 9,2^{circ}C; t2 = 16,2^{circ}C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nhiệt độ khi cân bằng nhiệt

Trộn 3 chất lỏng không tác dụng hóa học với nhau có khối lượng lần lượt là
m1= 1kg. m2 = 2kg, m3= 3kg. Nhiệt dung riêng và nhiệt độ của chúng lần lượt là
c1= 2500J/kg.K. t1= 10^{circ}C ; c2= 4200J/kg.K , t2 = 5^{circ}C ; c3 = 3000J/kg.K, t3 = 50^{circ}C.
Biết rằng sau khi trao đổi nhiệt không có chất nào bị hóa rắn, hóa hơi. Tính :
a) Nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng nhiệt.
b) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun nóng hỗn hợp đến t’ = 30^{circ}C.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính nhiệt lượng

a.Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào: Q=m.c.Delta t; Trong đó
Q: nhiệt lượng thu vào ( J )
m: khối lượng của vật ( kg )
Delta t=t_{2}-t_{1} : độ tăng nhiệt độ( 0C hoặc K )
b/ Nói nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K có nghĩa là muốn làm cho 1kg nước nóng thêm lên 1^{circ}C cần truyền cho nước một nhiệt lượng 4200J.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay