nhiệt kế

10 kết quả phù hợp trong mục nhiệt kế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công dụng và giới hạn đo của nhiệt kế ytế

Câu 1.(2.0điểm).
Vì sao khi đun nước người ta không đỗ nước thật đầy ấm?
Câu 2.(1.5điểm).
Em hãy nêu công dụng và giới hạn đo của nhiệt kế ytế?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công dụng các loại nhiệt kế

a. Nhiệt kế dùng để làm gì ? Nêu công dụng của các nhiệt kế sau : nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế.
b. Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác dụng của nhiệt kế yte

Nhiệt kế y tế dùng để đo:
A. Nhiệt độ của nước đá B. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi
C. Nhiệt độ của môi trường D. Thân nhiệt của người

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ chế hoạt động của nhiệt kế rượu

Nhiệt kế rượu hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng:
A. dãn nở vì nhiệt B. nóng chảy
C. đông đặc D. bay hơi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của nhiệt kế

Nhiệt kế là thiết bị dùng để:
A. Đo thể tích . B. Đo chiều dài.
C. Đo khối lượng D. Đo nhiệt độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhiệt kế đo nhiệt độ của băng phiến

Nhiệt kế nào dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy? A.Nhiệt kế ruợu. C.Nhiệt kế y tế.
B.Nhiệt thủy ngân. D.Nhiệt kế ruợu, nhiệt kế y tế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dụng cụ đo nhiệt độ cơ thể

Dụng cụ nào sau đây dùng để đo nhiệt độ của cơ thể người ?
A. Nhiệt kế rượu B. Nhiệt kế y tế C. Nhiệt kế thuỷ ngân D. Lực kế

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công dụng của các loại nhiệt kế

a. Nhiệt kế dùng để làm gì ? Nêu công dụng của các nhiệt kế sau : nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế.
b. Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dụng cụ đo độ ẩm của không khí

Dụng cụ đo độ ẩm của không khí là gì?
A. Nhiệt kế. B. Ẩm kế.
C. Khí áp kế. D. Vũ kế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhiệt kế rượu

Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì:
A. Rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 1000C. B. Rượu đông đặc ở nhiệt độ cao hơn 1000C.
C. Rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 1000C. D. Rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 1000C.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay