Bài tập về nhiệt lượng tỏa ra

1 kết quả phù hợp trong mục nhiệt lượng tỏa ra
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đoạn trở của đoạn mạch

Cho mạch điện như hình vẽ trong đó R1=3 ;R2 =6 ;R3 =10.Đăt vào hai đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế không đổi UAB=24V ?
a)Tính đoạn trở của đoạn mạch AB.
b)Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R3 trong thời gian 5 phút.
c)Thay R2 bằng bóng đèn 6V-3W,độ sáng của đèn thế nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay