nhiệt năng

17 kết quả phù hợp trong mục nhiệt năng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm công suất và công thức tính công suất

Câu 1. (1 điểm)
Công suất là gì? Viết công thức tính công suất?
Câu 2. (1,5 điểm)
Phát biểu định nghĩa nhiệt năng? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của một vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên lý truyền nhiệt

Câu 1: Em hãy cho biết nguyên lý truyền nhiệt khi hai vật trao đổi nhiệt cho nhau.
Câu 2: Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về động năng

Động năng của vật là gì? Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức truyền nhiệt chủ yếu

Câu 1: (2đ) Nêu các hình thức truyền nhiệt chủ yếu. Các hình thức đó xảy ra chủ yếu ở môi trường nào
Câu 2: (2đ) Phát biểu định nghĩa nhiệt năng và nêu được đơn vị đo nhiệt năng là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức tính nhiệt lượng

a) Nhiệt lượng là gì? Nhiệt lượng của vật thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b) Viết công thức tính nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên. Nêu rõ tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách làm thay đổi nhiệt năng của vật

a) Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật. Ứng với mỗi cách hãy nêu một ví dụ minh họa.
b) Khi bỏ một viên đá lạnh có nhiệt độ0^{circ}C vào một cốc nước có nhiệt độ 20^{circ}C. Khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước và nước đá đều bằng 00C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với cốc và môi trường.
Hỏi nhiệt được truyền từ vật nào sang vật nào? Nhiệt độ của các vật thay đổi như thế nào? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niện nhiệt năng

Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt năng của vật

a) Nhiệt năng của một vật là gì?
b) Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng, mỗi cách cho một ví dụ minh hoạ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nhiệt năng

Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt năng của vật

Tại sao một vật lúc nào cũng có nhiệt năng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nhiệt năng

Nhiệt năng là gì ? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nhiệt năng

Nhiệt năng của một vật là gì? Khi nhiệt độ của vật tăng thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? Tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công năng và truyền nhiệt

Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là thực hiện công hay truyền nhiệt?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình quang hợp

Qua quang hợp tạo chất đường , cây xanh đã thực hiện quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây ?
a. Từ hoá năng sang quang năng
b. Từ hoá năng sang quang năng
c. Từ quang năng sang hoá năng
d. Từ hoá năng sang nhiệt năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quang tổng hợp cây xanh

Để tiến hành quang tổng hợp cây xanh đã hấp thụ năng lượng nào sau đây?
a. Hoá năng c. Điện năng
b. Nhiệt năng d. Quang năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các liên kết hóa học

Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là :
a. Hoá năng c. Nhiệt năng
b. Điện năng d. Động năng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dạng chuyển hóa của năng lượng

Khi nạp điện cho acquy, điện năng chủ yếu chuyển hóa thành dạng năng lượng nào sau đây?
A. Quang năng. B. Hóa năng. C. Nhiệt năng. D. Cơ năng.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay