nhiệt nóng chảy

2 kết quả phù hợp trong mục nhiệt nóng chảy
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng riêng của vật

Một trọng vật bằng chì có khối lượng m1 ở nhiệt độ to = 0oC được nối với một cục nước đá khối lượng m2 = 1kg ở nhiệt độ -30oC, sau đó thả vào một bể rộng chứa nước ở 0oC. Ban đầu cả nước đá và trọng vật bị chìm. Sau một thời gian thì hệ nổi lên.
1. Giải thích hiện tượng này.
2. Khối lượng m1 của trọng vật nằm trong giới hạn nào? Khối lượng riêng của chì là D1 = 11g/cm3, của nước đá là D2 = 0,9g/cm3, của nước là D3 = 1g/cm3. Nhiệt dung riêng của nước đá là c = 2200J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 330kJ/kg.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệt nóng chảy riêng của đồng

Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là 1,8.10^{5}J/kg . Câu nào dưới đây là đúng?
A.Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt 1,8.10^{5}J để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy
B.Mỗi kilôgam đồng tỏa ra nhiệt lượng 1,8.10^{5}J khi hóa lỏng hoàn toàn
C. Khối đồng tỏa ra nhiệt lượng 1,8.10^{5}J khi nóng chảy hoàn toàn
D. Khối đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.10^{5}J để hóa lỏng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay