nhóm đất chính

2 kết quả phù hợp trong mục nhóm đất chính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của các nhóm đất chính ở Việt Nam

Trình bày đặc điểm của các nhóm đất chính ở Việt Nam?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nhóm đất chính

Nước ta có những nhóm đất chính nào?nêu sự phân bổ và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính nước ta?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay