nhóm máu a

3 kết quả phù hợp trong mục nhóm máu a
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm máu không truyền được cho nhóm máu khác

Nhóm máu chỉ truyền được cho chính nó mà không truyền được cho nhóm máu khác là:
a. Nhóm máu O b. Nhóm máu A
c. Nhóm máu AB d. Nhóm máu B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Truyền máu cho người có nhóm máu AB

. Câu nào sau đây “đúng nhất” đối với người có nhóm máu AB khi được truyền máu:
a. Không thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu A, B và AB
b. Có thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu O và B
c. Có thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu O, A, AB và B
d. Chỉ nhận máu của người có nhóm máu O và B

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho và nhận của nhóm máu AB

Một người có nhóm máu AB có thể nhận từ những nhóm máu nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay