Nitrat

3 kết quả phù hợp trong mục Nitrat
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình khử nitrat

Câu 1
- Rễ cây hấp thụ nitơ dạng NH4+ (dạng khử) và NO3- (dạng ôxi hóa) từ đất. Nhưng nitơ trong các hợp chất hữu cơ cấu thành cơ thể thực vật chỉ tồn tại ở dạng khử, do đó xảy ra quá trình khử NO3- thành NH4+.
NO3- → NO2- → NH4+(amoni)
- Xẩy ra trong mô rễ và lá, Mo và Fe hoạt hóa enzim tham gia quá trình khử trên
Câu 2
-Thực vật có thể hấp thụ qua hệ rễ từ đất 2 dạng nitơ sau: Dạng Nitơ ôxi hoá (NO3-) và dạng Nitơ khử (NH4+).
- Con đường hoá học: Sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá N2 thành NO3-.
nhiệt độ, áp suất
N2 ===========
ightarrow NO3-
- Con đường sinh học: một số vi khuẩn sống tự do và cộng sinh có enzim nitrogenaza đã thực hiện được việc khử N2¬ thành dạng Nitơ cây có thể hấp thụ được: NH4+
- Quá trình phân giải Nitơ bởi các vi sinh vật đất: Nitơ hữu cơ được phân giải nhờ các vi sinh vật đất tạo thành amoni (NH¬4+).
Vi khuẩn amôn hoá
Chất hữu cơ 
ightarrow NH4+

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dung dịch bạc nitrat

Hiện tượng gì xảy ra khi ngâm một đoạn dây đồng nhỏ vào dung dịch Bạc Nitrat:
a. Màu xanh của dung dịch nhạt dần .
b. Có một lớp kim loại màu xám bám ngoài dây đồng.
c. Dung dịch chuyển dần sang màu xanh.
d.Có một lớp kim loại màu xám bám ngoài dây đồng,dung dịch chuyển dần sang

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn nitrat cung cấp cho thực vật trong tự nhiên

Nguồn nitrat cung cấp cho thực vật trong tự nhiên được hình thành chủ yếu theo:
A.con đường vật lí B.con đường hóa học
C.con đường sinh học D.con đường quang hóa< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay