nơ ron

6 kết quả phù hợp trong mục nơ ron
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của nơ ron

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơ ron? Thế nào là phản xạ? Cung phản xạ ( Lấy ví dụ minh họa)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bào quan trong tế bào

1. Bào quan nào sau đây là quan trọng nhất của tế bào:
A. Ty thể B. Nhân C. Lưới nội chất D. Trung thể
2.Một cung phản xạ gồm những bộ phận nào?
A. Cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
B. Cơ quan phản ứng ,cơ quan thụ cảm và trung ương thần kinh.
C. Nơ ron thần kinh , cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng.
D. Cơ quan thụ cảm , nơ ron thần kinh, cơ quan phản ứng và trung ương thần kinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo và chức năng của nơ ron

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơ ron ? Thế nào là phản xạ ? Cung phản xạ ( Lấy ví dụ minh họa)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của một nơ ron điển hình

Cấu tạo của một nơ ron điển hình gồm:
a.Thân, nhiều sợi nhánh và nhiều sợi trục.
b.Thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục thư¬ờng có bao mi ê lin.
c.Thân và sợi trục.
d.Thân và các tua.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm phản xạ

Lấy một ví dụ về phản xạ? Phân tích cung phản xạ đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tế bào nơ ron

Nơ ron là loại tế bào có ở:
a. Mô thần kinh b. Mô mỡ c. Mô máu d. Mô liên kết< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay