noãn thai sinh

1 kết quả phù hợp trong mục noãn thai sinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh

Câu1.(2 điểm) Nêu ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với noãn thai sinh và đẻ trứng?
Câu2.(3 điểm)
- trình bày những biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ?
- nêu những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay