nông nghiệp

23 kết quả phù hợp trong mục nông nghiệp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp

Phân tích các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa

Câu 1: Tŕnh bày đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa?
Câu 2: Kể tên các sản phẩm nông nghiệp ở đới nóng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khác nhau giữa nông nghiệp cổ truyền và hàng hóa

Phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất nông nghiệp cở Châu Âu

Hãy trình bày sản xuất nông nghiệp ở Châu Âu? Vì sao nền nông nghiệp đạt hiệu quả cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố nông nghiệp của Bắc Mĩ

Trình bày những đặc điểm nổi bật và sự phân bố nông nghiệp của Bắc Mĩ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cao nguyên bình nguyên

a/ Thế nào là cao nguyên, bình nguyên (đồng bằng)?
b/ Ý nghĩa của hai dạng địa hình trên đối với sản xuất nông nghiệp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL

Câu 1 : (3đ)Trình bày cơ cấu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ

Nền nông nghiệp của Bắc Mỹ với Trung và Nam Mỹ khác nhau như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng sự phân bố nông nghiệp

a. (3,25 điểm) Nêu vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành sản xuất nông nghiệp?
b. (0,75điểm) Hãy giải thích tại sao ở các nước phát triển, nông nghiệp đang mang dần tính chất công nghiệp?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sản xuất nông nghiệp

Phân tích những đặc điểm sản xuất nông nghiệp. Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chủ trương phát triển nông nghiệp thời Trần

Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp thời Trần ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long

Trình bày đặc điểm nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động nông nghiệp ở đới nóng

Nêu những thuận lợi,khó khăn và giải pháp khắc phục trong hoạt động nông nghiệp ở đới nóng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nền nông nghiệp Châu Âu

Trình bày đặc điểm của nền nông nghiệp Châu Âu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhâ nền nông nghiệp Châu Âu phát triển

Nêu nguyên nhân làm cho nền nông nghiệp Châu Âu đạt kết quả cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa

Khái quát về sản xuất nông nghiệp ở đới ôn hòa. Vì sao đới ôn hòa sản xuất ra một khối lượng sản phẩm nông nghiệp lớn, có chất lượng cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét chính về nền nông nghiệp ở Nhật Bản

Những nét chính về nền nông nghiệp ở Nhật Bản ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nông nghiệp Trung và Nam Mĩ

Trình bày đặc điểm nông nghiệp Trung và Nam Mĩ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nền kinh tế lãnh địa phong kiến

Đặc điểm của nền kinh tế lãnh địa phong kiến là:

a. Sản xuất nông nghiệp. c. Nông nô được tự do.

b. Tự cấp, tự túc. d. a, b, c đều đúng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ cấu dân số theo độ tuổi

a. Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính của các nước năm 2007
( Đơn vị %)

Resized Image

Cho biết A và B thuộc nhóm nước nào? Tại sao?
b. Tại sao sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ còn sản xuất công nghiệp không có tính mùa vụ?< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay