nông sản

3 kết quả phù hợp trong mục nông sản
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp bảo quản nông phẩm

Trình bày ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp ở thực vật ? Dựa vào mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hẫy nêu một số phương pháp bảo quản nông phẩm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thị trường đối với sản xuất Nông nghiệp

Ảnh hưởng của thị trường đối với sản xuất Nông nghiệp:
a. Thị trường thúc đẩy đa dạng hoá Nông nghiệp.
b. Thị trường ảnh hưởng rất ít tới tiêu thụ Nông sản.
c. Thị trường chỉ ảnh hưởng sản xuất Công nghiệp.
d. Thị trường thúc đẩy đa dạng hoá Công nghiệp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiện tượng nóng sáng

Khi chạy qua dây tóc bóng đèn, dòng điện đã gây ra…………….. làm dây tóc nóng tới……………và…….
A. tác dụng nhiệt khoảng 25000C phát sáng
B. hiện tượng nóng sáng nhiệt độ rất cao dây tóc đứt
C. sự đốt nóng hàng nghìn độ dây tóc cháy mòn đi
D. hoá học nhiệt độ cao phát sáng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay