nông sản

2 kết quả phù hợp trong mục nông sản
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp bảo quản nông phẩm

Trình bày ảnh hưởng của môi trường đối với hô hấp ở thực vật ? Dựa vào mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường, hẫy nêu một số phương pháp bảo quản nông phẩm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thị trường đối với sản xuất Nông nghiệp

Ảnh hưởng của thị trường đối với sản xuất Nông nghiệp:
a. Thị trường thúc đẩy đa dạng hoá Nông nghiệp.
b. Thị trường ảnh hưởng rất ít tới tiêu thụ Nông sản.
c. Thị trường chỉ ảnh hưởng sản xuất Công nghiệp.
d. Thị trường thúc đẩy đa dạng hoá Công nghiệp.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay