nước đại việt

2 kết quả phù hợp trong mục nước đại việt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành tựu văn hóa thời lý trần

Nước Đại Việt thời Lý - Trần đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa, khoa học ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nước ta

Liệt kê các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nước ta từ thế kỉ X đến XVIII. Theo em, cuộc kháng chiến nào là tiêu biểu nhất ? Vì sao ?
Chứng minh nhận định sau: “Thời Lê sơ thế kỉ XV là một giai đoạn phát triển thịnh đạt của nước Đại Việt.”< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay