Trang không tồn tại hoặc quá cũ, vui lòng Trở về trang chủ

nước đang phát triển

3 kết quả phù hợp trong mục nước đang phát triển
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm nước phát triển và đang phát triển

Trình bày sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước phát triển và đang phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các vấn đề mang tính chất toàn cầu

Câu 1: Hãy chứng minh để thấy sự chênh lệch giữa hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển. (2 đ)
Câu 2: Hãy kể tên các vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay? Trình bày vấn đề môi trường.( 2,5 đ )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khó khăn của các nước đang phát triển

a . (2điểm) Hãy trình bày những thuận lợi ,khó khăn của các nước đang phát triển khi tham gia vào quá trình toàn cầu hóa .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay