nước giaven

1 kết quả phù hợp trong mục nước giaven
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách tạo nước giaven

Nước Gia-ven được tạo thành bằng cách sau :
A. Cho khí clo vào dung dịch NaOH
B. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn.
C. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn
D. Cả A và C< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay