nước javen

1 kết quả phù hợp trong mục nước javen
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhận biết các chất


Câu I: Chỉ được dùng thêm tối đa hai hóa chất hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Resized Image
Câu II: Từ nguyên liệu đầu là muối ăn, đá vôi, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình hóa học điều chế nước Javen, clorua vôi, dung dịch axit clohidric< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay