nước phát triển

3 kết quả phù hợp trong mục nước phát triển
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm nước phát triển và đang phát triển

Trình bày sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước phát triển và đang phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các vấn đề mang tính chất toàn cầu

Câu 1: Hãy chứng minh để thấy sự chênh lệch giữa hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển. (2 đ)
Câu 2: Hãy kể tên các vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay? Trình bày vấn đề môi trường.( 2,5 đ )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vấn đề dân số ở các nước phát triển

Các nước phát triển đang phải đối mặt với vấn đề dân số nào chủ yếu :

A. Bùng nổ dân số
B. Chất lượng lao động thấp

C. Già hoá dân số
D. Tỉ lệ tử vong cao< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay