nuôi cấy liên tục

4 kết quả phù hợp trong mục nuôi cấy liên tục
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục

Trình bày các giai đoạn sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trương nuôi cấy liên tục

Câu 1) Thế nào là môi trường nuôi cấy liên tục? Trong điều kiện nuôi cấy liên tục, sự sinh trưởng của vi sinh vật có xẩy ra pha suy vong không? Tại sao?
Câu 2) Nêu tóm tắt chu trình nhân lên của virut trong tế vật bào chủ? Vì sao mỗi loại virut chỉ xâm nhập vào một loại tế bào nhất định?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nuôi cấy liên tục và không liên tục

Câu 1) Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO4 – 1.5; KH2PO4 – 1.0; MgSO4 – 0.2; CaCl2¬ - 0.1; NaCl – 5.0. Hãy xác định:
a. Môi trường trên thuộc loại môi trường gì? (1đ)
b. Vi sinh vật phát triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì? (1đ)
Câu2: Vì sao, trong nuôi cấy không liên tục thì vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục thì hiện tượng này lại không xảy ra? (2đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Môi trường nuôi cấy liên tục

Phân biệt môi trường nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục? Quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục sinh trưởng như thế nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay