ô nhiễm môi trường sinh học 9

1 kết quả phù hợp trong mục ô nhiễm môi trường sinh học 9
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

Câu 1: (3 điểm)
Ô nhiễm môi trường là gì? Trình bày các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường?
Câu 2: (1 điểm)
Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay