ô nhiễm môi trường

12 kết quả phù hợp trong mục ô nhiễm môi trường
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

Qua các bài thực hành tìm hiểu môi trường, em hãy nhận xét tình hình môi trường nước ở địa phương và đưa ra một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nơi mình đang sinh sống?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về gương cầu lồi

Câu 1)
Trên ôtô, xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng . Tại sao ?
Câu2)
Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn? Giải thích tại sao?
Câu 3
Một công trường xây dựng ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Hãy đề ra những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn do công trường gây nên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường

Câu 1: (3 điểm)
Ô nhiễm môi trường là gì? Trình bày các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường?
Câu 2: (1 điểm)
Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường

a. Ô nhiếm môi trường là gì? Nêu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiềm môi trường.
b. Hãy trình bày 1 số biện pháp bảo vệ môi trường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm ô nhiễm môi trường

a. Ô nhiếm môi trường là gỡ? Nờu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiềm môi trường.
b. Hãy trình bày 1 số biện phỏp bảo vệ môi trường.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các tác nhân ô nhiễm môi trường

1.
Nêu các tác nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ?
2.
Nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú, cần phải làm gì để bảo vệ sự phong phú của hệ sinh thái đó?
3.
Hãy giải thích vì sao phải sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của quần thể sinh vật

a. Quần thể sinh vật có những đặc trưng cơ bản nào?
b. Qua các thời kì phát triển của xã hội, tác động của con người gây ô nhiễm làm suy thoái môi trường mạnh mẽ nhất là thời kì nào? Những biện pháp chính trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường

Chọn những câu trả lời đúng :” các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?”
A. Các khí thải từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt
B. Các chất phóng xạ
C. Ô nhiễm do sinh vật gây ra
D. Các chất thải rắn
E. Các chất thải trong xây dựng ( Vôi, cát , đất, đá,…)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác nhân gây ô nhiễm môi trường

Nêu các tác nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về ô nhiễm môi trường

Ô nhiễm môi trường là:
A. Môi trường chứa nhiều chất thải độc hại và dễ lên men
B. Môi trường có nhiều loại rác khó tiêu hủy và nhiều xác chết động thực vật
C. Nhiều xác chết động thực vật làm cho môi trường tự nhiên bị bẩn
D. Môi trường tự nhiên bị bẩn, các tính chất vật lí, hóa học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho con người và các sinh vật khác

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường

Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách: a. Giảm bụi và vi sinh vật gây bệnh, tăng CO2 b. Giảm bụi và khí độc, tăng CO2 c. Giảm bụi, khí độc, giảm vi sinh vật gây bệnh và tăng O2 d. Giảm bụi, khí độc, giảm vi sinh vật gây bệnh và giảm O2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ô nhiễm môi trường và sốt rét

Vấn đề ô nhiễm môi trường có liên quan đến dịch bệnh sốt rét không
A Có B Không
C Hiếm khi D không cần bảo vệ môi trường< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay