ốc sên

4 kết quả phù hợp trong mục ốc sên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính của Ốc Sên

Câu 1)
Giun đốt tiến hoá hơn Giun tròn ở những đặc điểm nào? Vì sao nói Giun đất là bạn của nhà nông?
Câu 2
Nêu một số tập tính của Ốc sên ? Ý nghĩa thực tiễn của của vỏ Thân mềm ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo ngoài của con tôm sông

1 Trình bày cấu tạo ngoài của con tôm sông ? (1.5đ).
2. Vì sao con mực bơi nhanh lại xếp cùng ngành với con ốc sên bò chậm chạp? (1.5đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo vỏ ốc sên

Vỏ ốc sên có cấu tạo phức tạp, thích nghi với lối sống:
A. Bò nhanh. C. Bò chậm chạp.
B. Bò tốc độ trung bình. D. Nhiều chân.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tập tính ở ốc sên và mực

Nêu một số tập tính ở ốc sên và mực?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay