ốc tai

2 kết quả phù hợp trong mục ốc tai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của dây thần kinh tủy

Cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy? Nêu cấu tạo của ốc tai phù hợp với chức năng thu nhận sang âm ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta

Trình bày cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba lật đổ chế độ độc tài Batixta ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay