ôn đới hải dương

5 kết quả phù hợp trong mục ôn đới hải dương
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính của môi trường ôn đới hải dương

Trình bày những đặc điểm chính của môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa của Châu Âu, giải thích tại sao có đặc điểm như vậy?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương

Điểm nào dưới đây không phải là nét đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương ở châu Âu
A. Nhiệt độ trung bình năm trên 0^{circ}C
B. Lượng mưa trên 1500 mm và phân hoá theo mùa
CMùa hạ mát, mùa đông ấm
D. Gió tây ôn đơí thổi thương xuyên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu của môi trường ôn đới hải dương

So sánh khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kiểu khí hậu của châu Âu

Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Châu Âu là :
a. Khí hậu hàn đới . c. Ôn đới hải dương
b. Ôn đới lục địa. d. Kiểu Địa Trung Hải.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu ôn đới hải dương

So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương với khí hậu ôn đới
lục địa?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay