ống tiêu hóa

8 kết quả phù hợp trong mục ống tiêu hóa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của ruột non

1- Cho các sơ đồ chuyển hóa sau.
a- Tinh bột 
ightarrowMantôzơ b- Mantôzơ 
ightarrowGlucôzơ
c- Prôtêin chuỗi dài 
ightarrowPrôtêin chuỗi ngắn d- Lipit 
ightarrow Glyxêrin và axit béo .
Em hãy cho biết các sơ đồ chuyển hóa trên xẩy ra ở những bộ phận nào trong ống tiêu hóa .
2- Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các hình thức hô hấp ở động vật


Câu 1: Nêu các đặc điểm về cấu tạo của ống tiêu hoá ở thú ăn thực vật thích nghi với việc tiêu hoá cỏ? (2 điểm)
Câu 2: Có mấy hình thức hô hấp ở động vật? Mỗi hình thức nêu 2 đại diện sinh vật.(2 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các cơ quan trên đường tiêu hóa

Câu 1/ ( 5đ )
Kể tên các cơ quan trên đường tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.Trong đó cơ quan nào quan trọng nhất? Giải thích tại sao? Khi nuốt ta có thở không? Giải thích tại sao?
Câu 2/ ( 2.5 đ )
Tim người có bao nhiêu ngăn? Giống lớp động vật nào mà em đã học? Trong đó thành ngăn nào dày nhất? Giải thích tại sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của ống tiêu hóa

- Ưu điểm của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa ?
- Vai trò của vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa đối với thú ăn thực vật?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ống tiêu hóa của thú ăn thịt

Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa của thú ăn thịt và thú ăn thực vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bệnh nào dễ lây truyền qua hệ tiêu hoá

Các bệnh nào dễ lây truyền qua hệ tiêu hoá :
a. Bệnh sarr, bệnh lao phổi ; b. Bệnh ho gà ;
c. Bệnh cúm ; d. Bệnh thương hàn , thổ tả , kiết lị.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bộ phận của ống tiêu hóa

bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hóa:
a.ruột già b.ruột non
c. tụy d. d.thực quản

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Con đường truyền bệnh của trùng kiết lỵ

Con đường truyền bệnh của trùng kiết lỵ là:
a. Đường máu. b. Đường hô hấp. c. Đường tiêu hóa. d. Cả ba đường trên< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay