ooxxtraylia

1 kết quả phù hợp trong mục ooxxtraylia
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình sản xuất công nghiệp ở Châu Âu

Câu 1): - Nêu tình hình sản xuất công nghiệp ở Châu Âu? Vì sao ngành công nghiệp truyền thống ở Châu Âu bị giảm sút?
Câu 2): Diện tích hoang mạc ở lục địa Ôxtrâylia khá lớn – Hãy giải thích?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay