Ostrogen

2 kết quả phù hợp trong mục Ostrogen
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sinh sản của động vật bậc cao

tại sao động vật bậc cao thường không có khả năng sinh sản vô tính? Trong thời gian mang thai thì trứng không chín và rụng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm tuổi dậy thì ở nữ

Tuổi dậy thì ở nữ có đặc điểm gì? Do tác động của những hoocmôn nào ? Vai trò của từng hoocmôn đó ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay