oxi hóa khử

8 kết quả phù hợp trong mục oxi hóa khử
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành phương trình các phản ứng

Hoàn thành phương trình các phản ứng oxi hoá khử sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Điền chất thích hợp vào chỗ trống và cân bằng các phản ứng oxh khử sau theo phương pháp thăng bằng electron:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành phương trình phản ứng

Điền chất thích hợp vào chỗ trống và cân bằng các phản ứng oxh khử sau theo phương pháp thăng g ebằnlectron:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình hoá học

1/ Viết CT electron và CT cấu tạo của CH4 (Z_{C}= 6). Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử MgO (Z_{Mg}g=12; Z_{O}=8).
2/ Cân bằng các phương trình hoá học sau theo phương pháp thăng bằng e, xác định rõ chất khử, chất oxi hoá và các quá trình oxi hoá - khử tương ứng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp tha8ngba82ng electron, hãy cho biết chất khử và chất oxi hóa
a. H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl
b. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

oxi trong quá trình quang hợp

Trong quang hợp , ôxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây ?
a. Hấp thụ ánh sáng của diệp lục
b. Quang phân li nước
c. Các phản ứng ô xi hoá khử
d. Truyền điện tử

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng thuộc loại oxi hóa – khử

Cho từng chất Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe_{3}O_{4}, Fe_{2}O_{3}, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe_{2}(SO_{4})_{3}, FeCO3 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc nóng. Số phản ứng thuộc loại oxi hóa – khử là.
A.8 B.5 C.6 D.7< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay