oxi hóa

315 kết quả phù hợp trong mục oxi hóa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết một phương trình oxi hóa –khử thỏa

Viết một phương trình oxi hóa –khử thỏa mãn điều kiện sau:
a. Nguyên tử nhường electron cho nguyên tử.
b. Nguyên tử nhường electron cho ion.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình hóa học của các phản ứng

Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hoá – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành phương trình các phản ứng

Hoàn thành phương trình các phản ứng oxi hoá khử sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Điền chất thích hợp vào chỗ trống và cân bằng các phản ứng oxh khử sau theo phương pháp thăng bằng electron:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình phản ứng- hóa 10

Câu 1 Có một hỗn hợp A gồm sắt và kim loại M hóa trị không đổi, hỗn hợp nặng 15,06 g. Chia A thành 2 phần bằng nhau.
Phần I hòa tan hết vào d.d HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 đkc
Phần II hòa tan hết vào d.d HNO3 loãng có dư thu được 3,36 lít khí NO đkc
Viết các PTHH, tìm tên của kim loại M
Câu 2: Các chất và ion sau có thể đóng vai trò chất oxi hóa hay chất khử: Zn, S, Cl2, FeO, SO2, Fe^{2+}, Cu^{2+}, Cl^{-}; Lấy ví dụ minh họa?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định chất khử, chất oxi hóa

Hoàn thành các phương trình hóa học sau; xác định chất khử, chất oxi hóa
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành phương trình phản ứng

Điền chất thích hợp vào chỗ trống và cân bằng các phản ứng oxh khử sau theo phương pháp thăng g ebằnlectron:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng:
Resized Image
Câu 2: Viết phương trình:
a. Chứng minh SO_{2} vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa. b. O_{3} oxi hóa KI; Ag.
c. H_{2}SO_{4}đặc oxi hóa S, Fe(OH)2 (sản phẩm khử là SO2) d. H_{2}S có tính axit và tính khử.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc chung để điều chế clo

Nguyên tắc chung để điều chế clo trong PTN là
A. Nhiệt phân chất giàu clo
B. Dùng Flo đẩy clo ra khỏi muối của nó
C. Cho HCl tác dụng với chất oxi hóa mạnh
D. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phương trình hoá học

1/ Viết CT electron và CT cấu tạo của CH4 (Z_{C}= 6). Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử MgO (Z_{Mg}g=12; Z_{O}=8).
2/ Cân bằng các phương trình hoá học sau theo phương pháp thăng bằng e, xác định rõ chất khử, chất oxi hoá và các quá trình oxi hoá - khử tương ứng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

Viết phương trình hóa học để minh họa cho mỗi trường hợp sau:
a) Brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iốt. (2 phương trình)
b) H2SO4 có tính axít mạnh và tính oxi hóa mạnh. (2 phương trình)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử

Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp tha8ngba82ng electron, hãy cho biết chất khử và chất oxi hóa
a. H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl
b. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng

Cân bằng các phản ứng sau, xác định chất khử, chất oxi hóa.

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng

Cân bằng các phản ứng sau, xác định chất khử, chất oxi hóa.

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Năng lượng cung cấp cho cơ co

Nguồn năng lượng cung cấp cho cơ co được lấy từ đâu?
A. Sự oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ. B. Các tơ cơ.
C. Nguồn oxi do máu mang đến. D. Nguồn khí CO¬¬¬2 tạo ra từ hoạt động cơ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm chất chỉ có tính oxi hóa trong các chất sau

Cho các chất sau H2SO4(đ,n), SO2,S.Chất chỉ có tính oxi hóa là:

A.H2SO4(đ,n)

B.SO2

C.S

D.Không xác định

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình oxi hóa chất hữu cơ

Quá trình oxi hóa chất hữu cơ mà chất nhận điện tử cuối cùng là oxi phân tử gọi là:
A. Hô hấp. B. Lên men. C. Hô hấp kị khí. D. Hô hấp hiếu khí.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động của vi khuẩn nitrobacter

Hoạt động nào sau đay của vi khuẩn nitrobacter
a. Ô xi hoá H2S
b. Ô xi hoá thành nitrat
c. Ô xi hoá sắt hoá trị 2 thành sắt hoá trị 3
d. Ô xi hoá amôniac thành nitrit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

oxi trong quá trình quang hợp

Trong quang hợp , ôxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây ?
a. Hấp thụ ánh sáng của diệp lục
b. Quang phân li nước
c. Các phản ứng ô xi hoá khử
d. Truyền điện tử< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay