parabol

47 kết quả phù hợp trong mục parabol
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ parabol

Cho parabol (P) :
Resized Image
1) Vẽ parabol
2) Với giá trị nào của m thì (P) cắt đường thẳng (d): y = 2x + m -3 tại hai điểm phân biệt A,B sao cho độ dài đoạn AB bằng Resized Image
3) Tìm tất cả các giá trị của k để PT:
Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ parabol

Cho parabol (P) :
Resized Image
1) Vẽ parabol
2) Với giá trị nào của m thì (P) cắt đường thẳng (d): y = 2x + m -3 tại hai điểm phân biệt A,B sao cho độ dài đoạn AB bằng Resized Image
3) Tìm tất cả các giá trị của k để PT:

Resized Image
có 4 nghiệm phân biệt

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P): Resized Imagevào diểm B(0;1).
4. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm B(0;1) và có hệ số góc k.
5. Chứng minh rằng đường thẳng (d)luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt
E và F với mọi k.
6. Gọi hoành độ của hai điểm E và F lần lượt là x1 và x2. Chứng minh rằng:
x1.x2 = -1, từ đó suy ra tam giác EOF là tam giác vuông.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng

Bài 1
Tính kích thước của một hình chữ nhật, biết chiều dài hơn chiều rộng 3m và diện tích bằng 18m2.

Bài 2
Cho parabol (P): y = x^{2}. Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm A(1; 0) và tiếp xúc với (P).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình các parabol

1.Lập phương trình các parabol sau:
a)đi qua 3 điểm A(1;4) ,B(– 1;8) ,C(2;5)
b) có đỉnh S(2;3) và đi qua điểm A(1;2)
2..Cho hàm số y = x2 – 2x – 1
a)Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
b)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = – x + 1
c)Tìm giao điểm của (P) với đường thẳng y = 2x – 5
Vẽ các đường thẳng này trên cùng hệ trục tọa độ với (P)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ các parabol sau :

. Khảo sát ,vẽ các parabol sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình các tiếp tuyến

Cho parabol

Resized Image
a)Viết phương trình các tiếp tuyến của (P), biết các tiếp tuyến này đi qua điểm .
b)Gọi d là đường thẳng đi qua điểm và có hệ số góc m. Với giá trị nào của m thì đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt M và N, khi đó tìm quĩ tích trung điểm I của đoạn thẳng MN khi m thay đổi.
c)Tìm quĩ tích các điểm M0 từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến của parabol (P) và hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ham so parabol

vui long dhi minh

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ các parabol

Khảo sát ,vẽ các parabol sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình các parabol

Lập phương trình các parabol sau:
a)đi qua 3 điểm A(1;4) ,B(– 1;8) ,C(2;5)
b) có đỉnh S(2;3) và đi qua điểm A(1;2)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về parabol

Cho Parabol (P) và đường thẳng (d) có phương trình:
(P):y=frac{x^{2}}{2} ; (d):y=mx-m+2 ( m là tham số )
1/ Tìm m để đường thẳng (d) và Parabol (P) cùng đi qua điểm có hoành độ bằng 4.
2/ Chứng minh rằng với mọi giá trị của m đường thẳng (d) luôn cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Resized Image
2. Cho hàm số

Resized Image
Xác định m, n để parabol có đỉnh I(-1/2 ;1).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ O xy, cho parabol (P): y = -x^{2} và đường thẳng (d) đi qua I(0; -1) có hệ số góc k.
1. Viết phương trình của đường thẳng (d). Chứng minh rằng: Với mọi giá trị của k, đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A và B.
2. Gọi hoành độ của A và B là x1 và x2, chứng minh left | x_{1}-x_{2} 
ight | ≥ 2.
3. Chứng minh: Tam giác AOB vuông.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập Tâm đường tròn

Cho và đường thẳng . Chứng minh luôn cắt tại điểm phân biệt . Tìm quỹ tích tâm đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình giải tích trong mặt phẳng

cho parabol và điểm .Hai điểm thuộc sao cho . Chứng minh dây cung luôn đi qua một điểm cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách ngắn nhất của đường thẳng và mặt phẳng

Cho Xác định đường chuẩn, tiêu điểm của và vẽ Cho . Tính khoảng cách ngắn nhất của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về sự tương giao trong mặt phẳng

Cho parabol và elip Chứng tỏ rằng parabol và elip cắt nhau tại bốn điểm phân biệt Chứng minh rằng bốn điểm cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm và bán kính của đường tròn đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đồ thị lực tương tác Culông

Đồ thị biểu diễn lực tương tác Culông giữa hai điện tích quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường:
A. hypebol B thẳng bậc nhất C. parabol D. elíp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình parabol

Viết phương trình parabol , biết rằng đi qua điểm và luôn cắt parabol tại các điểm cố định
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình tiếp tuyến với đường cong

Cho . Lập pt tiếp tuyến với đường cong tại Lập phương trình tiếp tuyến với () sao cho nó vuông góc với đường thẳng


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay