phả hệ

2 kết quả phù hợp trong mục phả hệ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sơ đồ phả hệ

Cho sơ đổ phả hệ sau:


Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở ngừoi do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cá các cá thể trong phả hệ. Trong những người thuộc phả hệ trên, những người chưa thể xác định được chính xác kiểu gen do chưa có đủ thông tin là:
A. 8 và 13 B. 1 và 4 C. 17 và 20 D. 15 và 16

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thiết lập phả hệ

Trong việc thiết lập phả hệ, kí hiệu dưới đây minh hoạ:

A. Hôn nhân đồng huyết. B. Hai hôn nhân của một người nam
C. Hôn nhân không sinh con D. Anh chị em cùng bố mẹ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay