pha sinh trưởng

2 kết quả phù hợp trong mục pha sinh trưởng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

4 pha sinh trưởng của quần thể

Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục ? Vì sao,
quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát,còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm các pha sinh trưởng của vi sinh vật

Nêu đặc điểm các pha sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay