Phân bố xác suất của

15 kết quả phù hợp trong mục Phân bố xác suất của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy lập bảng thống kê phân bố tần số - tần suất ghép nhóm

Điểm kiểm tra đầu vào môn Toán của lớp 10A được thống kê trong bảng: Hãy cho biết - Mẫu và kích thước mấu.- Dấu hiệu điều tra. Lập bảng phân phối tần số - tần suất. Để tiện cho việc theo dõi kết quả, thầy giáo chia kết quả trên theo nhóm:- Nhóm yếu gồm học sinh đạt từ điểm.- Nhóm trung bình điểm.- Nhóm khá, giỏi điểm.Hãy lập bảng thống kê phân bố tần số - tần suất ghép nhóm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các số trung bình, mốt, số trung vị

Cho tập hợp số liệu thống kê sau:a) Lập bảng phân phối tần số.b) Tìm các số trung bình, mốt, số trung vị.c) Tìm độ lệch trung bình.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy lập bảng phân bố tần số - tần suất

Thống kê năng suất tạ/ha của một khoảng ruộng được cho trong bảng sau:Hãy lập bảng phân bố tần số - tần suất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Theo dõi sĩ số hiện diện hàng ngày trong một tháng

Lớp học sinh. Theo dõi sĩ số hiện diện hàng ngày trong một tháng ta được kết quả:Lập bảng phân phối tần số - tần suất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số - tần suất.

Đo chiều cao của các em lớp mẫu giáo ta được bảng thống kê sau: (đơn vị cm)a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất.b) Ghép các kết quả theo nhóm:Nhóm Nhóm Nhóm - Cho biết giá trị trung tâm của các khoảng.- Lập bảng phân phối tần suất theo nhóm.- Biểu diễn kết quả bằng biểu đồ hình quạt.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ lệch trung bình.

Vận tốc của một đoàn tàu chạy được được liệt kê theo bảng sau (tính bằng km/h)a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất.b) Tính giá trị trung bình của vận tốc , số trung vị và mốt.c) Tính độ lệch trung bình.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số.

Số cân nặng của học sinh một lớp mẫu giáo em được cho trong bảng sau (tính bằng kg)a) Lập bảng phân bố tần số.b) Tìm số trung bình, trung vị, mốt.c) Xếp các em vào ba nhóm:Nhóm Nhóm Nhóm Lập bảng phân bố tần suất ghép nhóm và tính giá trị trung bình của bảng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân phối xác suất của X.

Đội văn nghệ của trường có hai đội. Đội ca hát gồm nam và nữ. Đội múa gồm nam và nữ. Từ mỗi đội chọn ngẫu nhiên một người. Gọi X là số người nam trong người đã chọn. Lập bảng phân phối xác suất của X.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính kì vọng và phương sai của X

Một mẫu gồm các chiều cao (cm) của em học sinh chọn từ lớp của 1 một trường là: Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ em học sinh trên. Kí hiệu X là chiều cao của học sinh đó.a) Lập bảng phân phối xác suất của Xb) Tính kì vọng và phương sai của X
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố xác suất Tính kỳ vọng của X

Xác suất bắn trúng hồng tâm của một xạ thủ là . Xạ thủ đó bắn ba lần. Gọi X là số lần bắn trúng hồng tâm.a. Lập bảng phân bố xác suất b. Tính kỳ vọng của X
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm số trung bình, số trung vị, mốt.

Trong một xí nghiệp, tiền lương hàng tháng của cán bộ công nhân viên được cho trong bảng sau (đơn vị: triệu VNĐ)a) Lập bảng phân bố tần số - tần suất.b) Tìm số trung bình, số trung vị, mốt.c) Thực hiện việc ghép nhóm theo mức lươngTừ lao động đơn giản. lao động có trình độ sơ cấp. lao động có trình độ trung cấp. lao động có trình độ đại học. chuyên viên. cán bộ quản lí xí nghiệp.- Tìm giá trị trung tâm của nhóm.- Tìm phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên.- Lập bảng phân bố tần suất ghép nhóm.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần sô - tần suất cho từng người.

Hai người khởi hành cùng một lúc đi từ tỉnh A tới tỉnh B. Vận tốc trong mỗi giờ tương ứng được cho trong bảng sau: (đơn vị: km/h)

a) Lập bảng phân bố tần sô - tần suất cho từng người.
b) Tính vận tốc trung bình cho tứng người. Ai đến B trước.
c) Tính phương sai và độ lệch chuẩn trong mỗi trường hợp. So sánh các kết quả và nêu nhận xét.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập bảng phân bố tần số - tần suất.

Điểm kiểm tra môn Toán cuối học kỳ I của học sinh khối được cho trong bảng thống kêa) Lập bảng phân bố tần số - tần suất.b) Tìm số trung bình, số trung vị, mốt.c) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn.d) Thực hiện việc lập bảng phân bố tần số ghép nhóm với:Loại kém: Loại yếu: Loại trung bình: Loại khá: Loại giỏi: Biểu diễn kết quả phân loại bằng biểu đồ hình quạt.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điểm kiểm tra môn Toán Tính phương sai và độ lệch chuẩn

Điểm kiểm tra môn Toán của lớp cuối học kỳ I được cho trong bảng sau:a) Tính điểm trung bình.b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm Lập bảng phân bố xác suất của X

Một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 5 câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng thì được 2 điểm, sai thì không được điểm. Bạn A làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời cho một câu. Gọi X là số điểm mà A nhận được. Lập bảng phân bố xác suất của X


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay