phân cực

1 kết quả phù hợp trong mục phân cực
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khuếch tán trực tiếp qua màng

đặc điểm của các chất khuyếch tán trực tiếp qua màng là:
a, có kích thước lớn hơn lỗ màng b, có kích thước lớn, phân cực
c, có kích thước nhỏ, phân cực d, có kích thước nhỏ, không phân cực, tan trong mỡ< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay