phân giác của góc

1 kết quả phù hợp trong mục phân giác của góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chu vi và diện tích tam giác

cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 6cm, AC = 8cm.
a) Tính BC, góc B, góc C?
b) Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD?
c) Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB và AC. Tứ giác AEDF là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AEDF.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay