phân ly độc lập

2 kết quả phù hợp trong mục phân ly độc lập
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định luật 3 của menden

Một trong các điều kiện nghiệm đúng cho định luật 3 của Menden:
A. Bố mẹ khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản
B. Các tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn
C. Phải phân tích trên 1 lượng lớn cá thể và các cặp gen quy định cá cặp tính trạng tương phản phải nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
D. Các cặp alen quy định các tính trạng phải phân ly độc lập với nhau trong giảm phân và kết hợp tự do trong thụ tinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai phân tích về một cặp tính trạng

Khi phép lai phân tích về một cặp tính trạng thu được kết quả tỷ lệ kiểu hình là 3:1, chứng tỏ tính trạng đó chịu sự chi phối của quy luật di truyền
A. phân ly độc lập B. tương tác bỏ trợ với tỷ lệ 9:3:3:1
C. tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9:7 D. tương tác cộng gộp< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay