phân nhóm chính

1 kết quả phù hợp trong mục phân nhóm chính
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức phân tử của hợp chất

Trong phòng thí nghiệm có hỗn hợp
Resized Image

. Làm thế nào để xác định thành phần % về Khối lượng của hỗn hợp đã cho 2. Phân tử hợp chất X tạo nên từ 7 nguyên tử của hai nguyên tố A và B . X có KLPT là 144 ĐVC. A và B ko cùng một chu kì, ko cùng phân nhóm chính. ( Biết A là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ trái đất , A được sản xuất bởi điện phân oxit nóng chảy của nó và MA> MB) tìm CTPT và CTCT của X.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay