phân rã

3 kết quả phù hợp trong mục phân rã
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân rã

(228)Th là một phân tử trong chuỗi Thori. Chu kỳ bán hủy của tất cả các hạt nhân rung gian là rất ngắn so với chu kỳ bán hủy của 228Th. Thể tích của He (cm^3) tại 0^c và 1 atm thu được là bao nhiêu khi 1,0 gam 228Th (chu kỳ bán rã là 1.91 năm) được chứa trong bình trong 20 năm.?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sự phân rã của hạt nhân

Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng m_{B} và hạt alpha có khối lượng m_{alpha } . Tỉ số giữa động năng của hạt nhân B và động năng của hạt alpha ngay sau phân rã bằng
A.frac{m_{alpha }}{m_{B}} B. left ( frac{m_{B }}{m_{alpha }} 
ight )^{2} C. frac{m_{B}}{m_{alpha }} D. left ( frac{m_{alpha }}{m_{B}} 
ight )^{2}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chu kì bán rã

_{}^{238}	extrm{U} phân rã thành _{}^{206}	extrm{Pb} với chu kỳ bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97mg _{}^{238}	extrm{U} và 2,135mg _{}^{206}	extrm{Pb}. Giả sử lúc khối đá mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của _{}^{238}	extrm{U}.Tuổi của khối đá hiện nay là:
A. 2,5.10^{6} năm. B. 3,3.10^{8} năm. C. 3,5.10^{7} năm D. 6.10^{9} năm.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay